Vraag het de notaris – Wie erft als we heel kort na elkaar overlijden?

Week 6

Deze week is de volgende vraag beantwoord door notaris Frits von Seydlitz : ‘Wie erft als we heel kort na elkaar overlijden?’.

‘Wie erft als we heel kort na elkaar overlijden?’

Dit vraagstuk komt regelmatig aan de orde bij de bespreking van testamenten. Wie erft in het geval dat twee partners, die elkaars enige erfgenamen zijn, samen een ongeluk krijgen en de ene partner nét iets langer blijft leven. Je zou zeggen dat het hele vermogen terecht zou komen bij de familie van de langstlevende partner. Immers, die was de enige erfgenaam van de eerder overleden partner.

In een vergelijkbare situatie – door dezelfde oorzaak overleden man en vrouw 23 minuten na elkaar – heeft de Rechtbank Den Haag zeer recent uitspraak gedaan. Het oordeelde dat onder dergelijke omstandigheden niet mag worden vastgehouden aan de volgorde van overlijden. Dit zou indruisen tegen het rechtsgevoel en is naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar.

Dus: ondanks dat de werkelijke volgorde van overlijden van man en vrouw vast staat, dient bij de erfrechtelijke afwikkeling in dit geval te worden uitgegaan van gelijktijdig overlijden. De families van beide partners erven dus.

* met dank aan mr. R.J. Schlüter


Meer info? Maak een afspraak met de notaris

<< Terug naar overzicht