Samenlevingscontract

Samenwonen kan van de een op de andere dag. U hoeft daarvoor juridisch gezien nauwelijks iets te regelen. Let wel op: ook de wet heeft voor samenwoners bijna niets geregeld. Zo zijn samenwoners, in tegenstelling tot gehuwden, niet automatisch elkaars erfgenaam en heeft men geen recht op elkaars pensioenaanspraken bij onverhoopt overlijden. Het is dan ook verstandig om toch het een en ander vast te leggen. Dit kan gebeuren door een samenlevingscontract, vaak in combinatie met een testament.

Wat is een samenlevingscontract?

In een samenlevingscontract kunt u allerlei afspraken vastleggen. Zo kunt u aangeven welke zaken van u persoonlijk zijn en wat gemeenschappelijk is. Dit geldt ook voor de schulden. U kunt ook afspraken maken over de financiën. Denk aan het geld voor de boodschappen of voor het gas, water en licht. Maar ook wat er moet gebeuren met uw huis als u uit elkaar gaat of met uw pensioen bij overlijden.

Belangrijk is dat u in een samenlevingscontract kunt bepalen dat alle zaken die u gemeenschappelijk in eigendom heeft (huis, bankrekening, inboedel) bij overlijden van een van de partners niet vererven naar de wettelijke erfgenamen (meestal ouders, broers, zussen), maar ‘verblijven’ aan de langstlevende partner.

Het kan zijn dat een samenlevingscontract niet voldoende is. Indien u namelijk naast de gemeenschappelijke bezittingen ook wilt regelen waar uw privé bezittingen belanden na uw overlijden (denk aan eigen bankrekeningen, privé auto, aandelen), dan zult u een testament moeten opstellen. Dit is ook zeer raadzaam als er kinderen zijn. Van u en uw partner samen of wellicht uit een eerdere relatie.