Vraag het de notaris – Bezwaar tegen de WOZ beschikking

Onlangs viel ie weer op de deurmat. De beschikking van de gemeente betreffende de nieuwe WOZ (waardering onroerende zaken) waarde, met daarbij de nieuwe tarieven voor de gemeentelijke belastingen. Waar men vervolgens mee wordt overstelpt zijn tientallen bedrijven die aanbieden om gratis bezwaar te maken tegen deze WOZ-waarde. Google maar even op ‘WOZ’ en daar verschijnen ze: ‘WOZmeldpunt.nl’, ‘maakgratisbezwaar.nl’, ‘bezwaarmaker.nl’ etc. etc. Waarom bieden dergelijke bureaus deze service zo ruimhartig aan?

Het antwoord daarop is heel simpel. Je kan als huiseigenaar natuurlijk zelf bezwaar aantekenen. Op zich niet zo moeilijk, op internet circuleren genoeg voorbeeldbrieven, maar indien het bezwaarschrift wordt ingediend door een daarin gespecialiseerd bedrijf, ontvangt dit bedrijf van de gemeente een vergoeding als het bezwaar gehonoreerd wordt. Een lucratieve zaak dus voor deze bureaus, zeker als men bedenkt dat tegen bijna een/derde van alle beschikkingen bezwaar wordt aangetekend, hetgeen meestal gebeurt door inschakeling van dergelijke bedrijven. Een behoorlijke kostenpost dus voor de gemeenten, zeker omdat bijna 40% (!) van de ingediende bezwaren wordt toegewezen.

Het is dan ook niet vreemd dat in de politiek thans stemmen opgaan tot het afschaffen dan wel wijzigen van dit systeem van vergoedingen. Echter, zolang de mogelijkheid er nog is, waarom als burger er geen gebruik van maken? Immers, de WOZ-waarde heeft niet alleen invloed op de hoogte van de gemeentelijke belastingen. Belangrijker nog is dat deze waardering ook van invloed kan zijn op de te betalen Inkomstenbelasting; in Box 1 in verband met het ‘eigenwoningforfait’ en in Box 3 voor de eventuele tweede woning. Daarnaast is de WOZ-waarde ook bepalend voor de schenk- en erfbelasting. Kortom, je hebt – fiscaal gezien – meer met de WOZ-waarde van doen dan op het eerste gezicht lijkt!

Dus: bezwaar maken tegen de WOZ-waarde met inschakeling van een gespecialiseerd bedrijf kan lucratief zijn. En niet alleen voor de onlangs opgelegde gemeentelijke belastingen!

Meer info: onroerendgoed@seydlitz.nl

<< Terug naar overzicht