Vraag het de notaris – De repeterende papieren schenking

In deze tijd van het jaar hebben notarissen het er maar druk mee. Ouders willen nog snel gebruik maken van de mogelijkheid om het van schenkbelasting vrijgestelde bedrag voor dit jaar te benutten. Doorgaans gebeurt dit door een zogenaamde ‘papieren schenking’ aan hun kind(eren). Ouders schenken het vrijgestelde bedrag aan de kinderen en lenen dit vervolgens meteen weer terug. Gevolg: op papier wordt het vermogen van de ouders kleiner, dus de kinderen betalen straks minder erfbelasting. Waarbij het mooie is dat de ouders dit gedurende hun leven niet in hun portemonnee voelen.

Drie fiscale eisen kleven aan deze constructie. Ten eerste moet een en ander bij notariële akte plaatsvinden; daarnaast zijn de ouders aan de kinderen jaarlijks een rente verschuldigd van 6% aan de kinderen en tenslotte moet deze rente ook daadwerkelijk eik jaar worden voldaan.

Tot zover de constructie. De vraag die dit bij sommigen opwerpt: kunnen we niet in één akte voor de komende jaren al de schenking doen? Een zogenaamde ‘repeterende schenking’. Immers, dat scheelt natuurlijk aanzienlijk in de notariskosten. Goed bedacht en juridisch geen probleem.

Een dergelijke schenking is geldig. Echter de belastingdienst beschouwt de in één akte vastgelegde bedragen als één schenking en wel op het moment van het tekenen van de akte. Voorbeeld: de jaarlijkse vrijstelling van (afgerond) € 5000 wordt voor de komende vijf jaar in de akte opgenomen. Totaal dus een schenking van € 25000. Dat is dan € 20000 boven de jaarlijkse vrijstelling en zal voor dit laatste bedrag worden belast met schenkbelasting (10%). Niet echt de bedoeling van de constructie.

Meer info? familierecht@seydlitz.nl

<< Terug naar overzicht