Vraag het de notaris – De UBO verklaring

De overheid heeft de strijd aangebonden met terrorisme en witwassen. Daarvoor heeft zij maatregelen genomen; zakelijke (juridische) dienstverleners krijgen een actieve(r) rol toebedeeld. Ook notarissen. Dat is geregeld in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT). Die wet is nu weer iets aangescherpt. Het gaat erom de ware bedoeling van opdrachtgevers vast te stellen. Als die bedoeling de toets der kritiek niet kan doorstaan (of op goede gronden niet lijkt te kunnen doorstaan) moet de notaris melden aan een meldpunt.  

Wil je kunnen melden, moet je ook weten wie de opdrachtgever is. De identiteit vragen en checken is dus nodig. Van een particuliere-opdrachtgever én een rechtspersoon-opdrachtgever. Het gebeurt wel dat de opdrachtgever niet in zijn eigen belang handelt. En dat de opdracht (de bedoeling) niet in orde is.  

Bij de rechtspersoon zoeken we zo ook naar de ware belanghebbende. We zoeken de ultimate beneficial owner, de UBO. Die achter de schermen werkelijk aan de touwtjes trekt, en misschien zijn eigen bedoeling heeft. De UBO verklaring helpt om de identiteit van de ultimate beneficial owner vast te stellen, en diens ware bedoelingen. Die misschien de toets der kritiek niet kunnen doorstaan.

Meer info? Maak een afspraak met de notaris
<< Terug naar overzicht