Vraag het de notaris – Half miljoen schenken zonder belasting!

Niets is zo leuk dan cliënten die jubelend het kantoor uitlopen. Zo’n situatie was deze week aan de orde. Twee heren kwamen met de casus dat hun vader hen een half miljoen euro wilde schenken. Natuurlijk waren zij hier uiterst opgetogen over, maar zij waren ook zeer benieuwd en een beetje huiverig voor de fiscale gevolgen. Immers, vader woont al geruime tijd in Spanje en ze hadden al vreselijke verhalen gehoord over dubbele belastingen.

Maar in deze casus was er geen sprake van dubbele belasting. Integendeel! Wat is het geval? In het algemeen is Nederland slechts bevoegd om schenkbelasting te heffen over de waarde van de schenking als de schenker in NL woont. De Spaanse fiscus heft echter alleen in het geval de begiftigde in Spanje woont. In het geval van deze broers is het net andersom: vader woont in Spanje en de begiftigden in NL. Derhalve zal NL niet heffen, immers de schenker woont niet in NL en zal Spanje ook niet tot heffing overgaan, aangezien de begiftigden niet in Spanje wonen. De zoons krijgen het half miljoen zodoende netto op hun rekening bijgeschreven! Ongelooflijk, maar waar. Zoiets noemt men een heffingsvacuüm.

Let wel: de schenker moet langer dan 10 jaar geleden zijn geëmigreerd en het te schenken geld mag niet op een Spaanse bankrekening staan. Anders heft Spanje alsnog.

Dus: onder bepaalde voorwaarden kan bij grensoverschrijdende schenkingen (en erfenissen) een zogenaamd heffingsvacuüm ontstaan. Schenken (en erven) gebeurt dan zonder belastingheffing!

Meer info? info@seydlitzspanje.nl

<< Terug naar overzicht