Vraag het de notaris – Het ‘Gebruikelijke Loon’

Vraag het de notaris - het gebruikelijke loon - Seydlitz Notarissen

Een vaak gehoorde opmerking van startende ondernemers: “Voor mij geen B.V., want dan moet ik mezelf een salaris van € 45.000 betalen.” Men doelt dan op het ‘verplichte’ DGA-salaris, door de Belastingdienst aangeduid als ‘gebruikelijk loon’, dat veel ondernemers afschrikt. Maar vaak onterecht.

Want wat is nu eigenlijk dat ‘gebruikelijk loon’? In feite wil de wetgever vermijden dat een ondernemer de progressieve IB-heffing (tot maximaal zo’n 52 %) ontloopt, door zichzelf uit de B.V. geen salaris, maar enkel het lager belaste dividend uit te keren. Of slechts geld te lenen van de eigen B.V., dat dan helemaal niet belast zou zijn. Door ondernemers met een BV te verplichten salaris aan zichzelf uit te keren, wordt deze truc aan banden gelegd.

Maar voor wie geldt deze regel? Voor iedere aandeelhouder en/of bestuurder van een B.V.? Nee, zeker niet. Ten eerste moet je tenminste 5% van de aandelen bezitten, maar belangrijker nog, je moet in dienst zijn van je B.V.!

Als je bijvoorbeeld ergens anders in loondienst werkzaam bent, speelt het al niet. Bovendien, als je B.V. geen € 45.000 winst maakt, kan de B.V. dat natuurlijk ook niet als salaris uitkeren. In dat geval wordt het loon door de Belastingdienst op een lager bedrag vastgesteld. Voorstelbaar is ook dat de B.V. helemaal geen winst maakt, zoals vaak bij start-ups. Ook in een dergelijk geval is er geen sprake van het ‘verplichte’ DGA salaris.

Dus: de gedachte dat je sowieso inkomstenbelasting moet betalen over € 45.000, louter omdat je een B.V. hebt, is niet gerechtvaardigd. Dat zou ook wel erg oneerlijk kunnen uitpakken.

Meer info? Maak een afspraak met de notaris
<< Terug naar overzicht