Vraag het de notaris – Het videotestament

Vaak gezien op TV. De hele familie zenuwachtig bij elkaar op het notariskantoor. Het testament van vader wordt geopend en voorgelezen door de notaris. Wie zijn de gelukkigen? Wie worden onterfd? Wacht, de notaris haalt een oude VHS videoband tevoorschijn en warempel, daar verschijnt vader zelf in beeld…. Spanning ten top!

Nou, zo gaat het natuurlijk niet in de praktijk. Een testament is in het algemeen vrij droge kost, in de meeste gevallen voornamelijk gericht op belastingbesparing. En die plechtige opening op het notariskantoor, daar is al helemaal geen sprake van. De erfgenamen worden gewoon schriftelijk op de hoogte gesteld.

Toch merken wij in de praktijk dat er wel degelijk behoefte is aan een meer persoonlijke manier om de achterblijvenden op de hoogte te stellen van de laatste wensen. Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van onterving, bestaat soms de behoefte om daar meer uitleg aan te geven. Of als men de nog jonge kinderen wat goede raad mee wil geven. Misschien wat aanwijzingen aan de beoogde voogd of bewindvoerder. Maar vaak merken wij dat er gewoon behoefte bestaat om de dierbaren op een persoonlijke wijze te bedanken. Gewoon meer toelichting, uitleg, aanvulling. Warmer dan het kille geschreven testament.

En juist hierin kan zo’n ‘videotestament’ voorzien. Vandaar dat Seydlitz notarissen vanaf 1 april a.s. de mogelijkheid biedt het gewone testament voor een bedrag van € 395 aan te vullen met deze videoboodschap. Voor de duidelijkheid: een videotestament kan nooit in de plaats komen van een gewoon ‘papieren’ testament, maar kan wel een ‘warme’ aanvulling zijn, waar in deze zakelijke tijden steeds meer behoefte aan bestaat.

Meer info? familierecht@seydlitz.nl

<< Terug naar overzicht