Vraag het de notaris – Kunt u de winst uit de verkoop van mijn huis vasthouden tot begin januari?

Veel gehoord verzoek aan het einde van het jaar aan notarissen. Kunt u de winst uit de verkoop van mijn huis vasthouden tot begin januari? Het idee erachter is duidelijk. Men wil trachten op deze wijze de Box 3 heffing te omzeilen. Immers, de peildatum voor deze vermogensbelasting is 1 januari. Echter, los van het feit dat een notaris hieraan niet zal/mag meewerken, heeft het ook geen zin. Na de overdracht van het huis, houdt de notaris het geld voor de verkoper. Het geld valt dus gewoon in het vermogen van de verkoper. Deze gelden dienen daarom gewoon op te worden gegeven aan de fiscus.

Die box 3 heffing was ‘vroeger’ heel eenvoudig. Boven de vrijstelling werd 1,2% geheven over het vermogen. Tegenwoordig is de berekening voor de box 3 heffing een stuk ingewikkelder. Er is een regeling gemaakt van drie schijven. Maar doordat nog altijd niet het werkelijke rendement wordt belast ontstaat doorgaans een relatief hoge belastingdruk. Hoe deze te voorkomen? Nou, dus niet door het bij de notaris te stallen. Dat is duidelijk. Een notaris is geen bank.

Wat wel kan is het vermogen voor het einde van het jaar onderbrengen in een zogenaamde ‘spaar B.V.’. In dat geval telt het in deze B.V. gestorte vermogen niet mee voor Box 3. Natuurlijk zitten er ook kosten aan, denk aan oprichtingskosten en de jaarlijkse administratiekosten. Deskundigen hebben becijferd dat het vanaf een storting van € 300.000 lucratief kan zijn.

U heeft dus nog een week….. Fijne kerstdagen!

Meer info? ondernemingsrecht@seydlitz.nl

<< Terug naar overzicht