Vraag het de notaris – (On)handig aandelenkapitaal

Sinds de nieuwe wetgeving voor besloten vennootschappen (B.V.’s) uit 2012  is het verplichte startkapitaal van € 18.000 afgeschaft. Zo is het sindsdien mogelijk om een B.V. op te richten met een aandelenkapitaal van € 0,01. Afgelopen week meldden zich toevallig een tweetal startende ondernemers onafhankelijk van elkaar met deze wens: het oprichten van een B.V. met een geplaatst kapitaal bestaande uit één aandeel van € 0,01.

Uiteraard is dit mogelijk. Maar is het ook praktisch? Stel dat de betreffende ondernemer na verloop van tijd een potentiële zakenpartner tegenkomt. De wens is om de B.V. samen voort te zetten, de krachten te bundelen. Wat moet er dan gebeuren? Juist, de aandelen moeten worden verdeeld en dat is lastig met slechts één aandeel. Dat betekent extra notariskosten, want de statuten moeten via de notaris worden gewijzigd om een ander aantal aandelen te creëren.  

Nu gebeurt dit niet zo vaak, één aandeel van € 0,01. Een kapitaal dat wel dikwijls wordt gehanteerd is een kapitaal van € 1,00, te weten 100 aandelen  van € 0,01. Dit is een stuk beter natuurlijk, want wel deelbaar door twee. Beide aandeelhouders  krijgen zodoende 50 aandelen. Echter, het kan net nóg ietsje praktischer. Stel dat er drie personen besluiten om samen te werken op gelijke basis? Een aantal van 100 is niet deelbaar door drie…

Flexibeler is dan om bij de oprichting te kiezen voor bijvoorbeeld 120 aandelen van € 0,01. Komen er straks drie aandeelhouders in de B.V., die allen een gelijk aandeel wensen? Geen probleem. Zelfs vier, vijf of zes is mogelijk. En dat scheelt juridische kosten in de toekomst.

Dus: kies bij de oprichting van een B.V. voor een handzaam aantal aandelen!

Meer info: ondernemingsrecht@seydlitz.nl

<< Terug naar overzicht