Vraag het de notaris – Ouders als bank. En de rente?

Het gebeurt steeds vaker dat kinderen voor het kopen van een huis geld lenen bij hun ouders. Logisch in een tijd dat het bij banken steeds lastiger lenen is. Hierin valt de banken overigens niets te verwijten. In Den Haag heeft men allerlei regels bedacht om het met name starters uiterst lastig te maken om voldoende te lenen. Allerlei betuttelende regelgeving, waardoor starters verplicht hun hele lening binnen de looptijd moeten aflossen en bovendien slechts 100% van de waarde van het huis kunnen lenen, noodzaakt vaak tot het inschakelen van vader en/of moeder. Blijkbaar ziet men in Den Haag liever dat starters maandelijks € 800 huur betalen dan € 500 aan hypotheek kwijt zijn. Bizar, maar dat is een ander verhaal.

Hoe dan ook, lenen betekent rente betalen. Ook als je van je ouders leent. Maar waar men bij de bank aast op een zo laag mogelijke rente, ligt dat bij een dergelijke ‘familielening’ vaak anders. Daar is dikwijls juist een hoge rente gewenst! Waarom? Rente op leningen voor een eigen woning zijn fiscaal aftrekbaar. Dat betekent dat minstens zo’n 40% van de betaalde rente wordt terug ontvangen van de belastingdienst. Dus hoe meer rente je betaalt, hoe meer je terugkrijgt. Interessant, want vaak komt de aan vader of moeder betaalde rente linksom of rechtsom ook wel een keer terug.

Hoe hoog mag dan deze rente zijn? Is daar een grens voor? Uit een recent arrest van het Gerechtshof in Den Haag valt af te leiden dat een rente tussen de 4% en 5% toegestaan is. Let wel, dit geldt alleen voor leningen voor een eigen huis zonder hypothecaire zekerheid voor de ouders. Als ouders wel hypotheek willen, is de rente aanmerkelijk lager. Immers, hoe meer zekerheid, hoe lager de rente.

Voor meer info: onroerendgoed@seydlitz.nl

<< Terug naar overzicht