Vraag het de notaris – Week 29

Week 29

Deze week zijn de volgende twee vragen beantwoord door notaris Frits von Seydlitz: ‘In hoeverre ben ik als vennoot aansprakelijk voor de schulden van een vof?’ en ‘Is een samenlevingscontract verplicht?’.

‘In hoeverre ben ik als vennoot aansprakelijk voor de schulden van een vof?’

‘Een vennootschap onder firma (v.o.f.) is zó opgericht. Op naar de kamer van koophandel, inschrijven in het handelsregister en hup.. de v.o.f bestaat! Sneller en voordeliger kan niet.
Zo’n v.o.f. kan een perfecte vorm zijn voor een onderneming. In sommige gevallen kan het zelfs fiscaal voordeliger uitpakken dan een B.V. Maar, let op, als vennoot ben je wel met je gehele privévermogen aansprakelijk voor de schulden van de firma. Zelfs als de andere vennoot de schulden heeft veroorzaakt. Sterker nog, onder omstandigheden loopt zelfs het vermogen van je echtgenoot gevaar!
Dus: Een v.o.f. is een voordelige en snelle manier om te gaan ondernemen. Maar schat wel goed in wat voor risico de onderneming loopt. Hoe claimgevoelig zijn de activiteiten? Een en ander kan aanleiding zijn om je huwelijksregiem aan te passen of om toch naar een andere rechtsvorm over te stappen.’

‘Is een samenlevingscontract verplicht?’

‘Deze vraag wordt ons vaak gesteld. Het antwoord kan kort zijn. Nee, het afsluiten van een samenlevingscontract is niet verplicht. Om hieraan echter onmiddellijk toe te voegen dat het in veel gevallen wel zeer aan te raden is. Namelijk, wanneer er enig vermogen in het spel is. Denk daarbij dan niet alleen aan geld, maar ook de gezamenlijke woning en het opgebouwde pensioen vormen ‘vermogen’.

In een dergelijk contract kunnen uiteraard regelingen worden getroffen voor het geval de relatie over is. Veel belangrijker echter, is de mogelijkheid om voorzieningen op te nemen voor het geval een van beide partners komt te overlijden. Immers, samenwoners zijn volgens de wet geen erfgenamen van elkaar. Zo zou het zomaar kunnen gebeuren dat bij overlijden van de één, de helft van het huis vererft naar diens familie! Dergelijke – en andere – horrorscenario’s zijn simpelweg te voorkomen met een samenlevingscontract. Bijkomend voordeel? Alles wat wordt verkregen van de overleden partner wordt door de werking van dit contract meestal niet belast met erfbelasting.

Dus: Samenlevingscontract verplicht? Nee! Verstandig? Vaak wel. Een samenlevingscontract schept namelijk duidelijkheid.’


Meer info? Maak een afspraak met de notaris

<< Terug naar overzicht