Vraag het de notaris – Week 31

Week 31

Deze week zijn de volgende twee vragen beantwoord door notaris Frits von Seydlitz: ‘Erft mijn schoonzoon van me?’ en  ‘Waarom toch dat energielabel?’.

‘Erft mijn schoonzoon van me?’

In principe niet. Een schoonzoon is aangetrouwd en volgens de wet erven alleen de eigen kinderen.
Maar let op. Als je kind vóór 1 januari 2018 is getrouwd en geen huwelijksvoorwaarden heeft gemaakt kan in geval van echtscheiding de helft toekomen aan die schoonzoon. In dit opzicht is de wet onlangs wel veranderd. Bij huwelijken afgesloten ná 1 januari van dit jaar valt alles wat wordt geërfd in beginsel buiten het gemeenschappelijk vermogen. Je erfenis hoeft zodoende niet te worden gedeeld met de (ex) schoonzoon.
Dus: een schoonkind erft niet automatisch van je. Let wel op als je kind in gemeenschap van goederen is getrouwd vóór 1 januari van dit jaar. Bij echtscheiding zou de schoonzoon dan toch aanspraken hebben. Dit voorkomen? Neem een uitsluitingsclausule op in je testament!’

‘Waarom toch dat energielabel?’

‘Tsja, het energielabel. Regelgeving uit Brussel. Het energielabel zou huiseigenaren moeten stimuleren om energiebesparende maatregelen te nemen. Op het energielabel staat welke maatregelen in de woning mogelijk zijn. De eigenaar moet dit label overhandigen aan de nieuwe eigenaar (of huurder), zodat deze kan zien hoe energiezuinig het huis is en hoe dit eventueel te verbeteren. Werkt het ook? Nou, nee. In de praktijk merken wij dat de nieuwe bewoner doorgaans heel weinig aandacht schenkt aan dit label. Maar waarom neemt een eigenaar dan toch de moeite om zo’n label te verkrijgen? Nou, sinds 1 januari 2015 mag de ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport) een huiseigenaar een boete opleggen in geval van verkoop (of verhuur) zonder zo’n label. Een boete die kan oplopen tot maar liefst € 405.
Dus: Het energielabel krijgt vooralsnog weinig waardering. De boete op het niet voldoen aan deze regelgeving kan echter pittig zijn. Daarom huiseigenaar: toch maar doen!’

Meer info? Maak een afspraak met de notaris

<< Terug naar overzicht