Vraag het de notaris – Week 32

Week 32

Deze week zijn de volgende twee vragen beantwoord door kandidaat-notarissen Ger Lugtenburg en Robert Mirck: ‘Wie betaalt de doorhaling van mijn hypotheek?’ en ‘Waar komen de hoge bedragen in een hypotheekakte vandaan?’.

‘Wie betaalt de doorhaling van mijn hypotheek?’

‘De meeste koopovereenkomsten bevatten het beding ‘kosten koper’. Alle kosten betreffende de overdracht zijn dan voor de koper, denk aan overdrachtsbelasting, kadaster- en notariskosten. Maar een koper heeft niks te maken met mijn hypotheken. Voor de verplichte doorhaling ben ik als verkoper verantwoordelijk. Ook voor de kosten daarvan.
Dus: overdracht moet vrij van beslag en hypotheek gebeuren. De kosten daarvan zijn voor de verkoper. Dat staat los van de ‘kosten koper’.

‘Waar komen de hoge bedragen in een hypotheekakte vandaan?’

‘Omdat een “hypotheek” uit twee onderdelen bestaat – geldlening en zekerheid voor de bank – is er vaak onduidelijkheid over de bedragen in de hypotheekakte.
Het volgende voorbeeld maakt dit duidelijk.
U leent € 100.000,– van de bank. In de hypotheekakte staat een bedrag van € 150.000,– te vermeerderen met 50% (oftewel € 75.000,–) voor achterstallige betalingen, boete, rente en kosten. De schuld is in dit geval € 100.000,–.
Het bedrag van € 150.000,– is de hoofdsom van de hypotheek en staat voor het maximale bedrag dat onder de dekking van de hypotheekakte kan worden geleend.
Als u en de bank het daarover eens worden, kunt u dus nog € 50.000,– extra lenen zonder dat u naar de notaris hoeft voor een aanvullende hypotheekakte.
Het bedrag van € 75.000,– is een incassomiddel voor de bank, voor het geval u daadwerkelijk € 150.000,– leent en dan stopt met betalen.
Uw schuld blijft dan geen € 150.000,–, maar loopt op met achterstallige betalingen en incassokosten. Deze eventueel extra verschuldigde bedragen wil de bank ook kunnen verhalen op het onderpand.’

Meer info? Maak een afspraak met de notaris

<< Terug naar overzicht