Vraag het de notaris – Week 33

Week 33

Deze week zijn de volgende twee vragen beantwoord door kandidaat-notaris Tiemen van hassel: ‘Door het aangaan van een samenlevingscontract ben ik toch geregistreerd partner?” en ‘Wat is een levenstestament opstellen?’

‘Door het aangaan van een samenlevingscontract ben ik toch geregistreerd partner?’

‘In Nederland kennen we 3 officiële vormen van samenleven; trouwen, een geregistreerd partnerschap en het samenlevingscontract. Overigens worden de laatste 2 in veel landen niet erkend.
Het huwelijk en het geregistreerd partnerschap zijn vrijwel identiek, dus dezelfde rechten en dezelfde plichten, daarnaast zijn echtgenoten en geregistreerd partners van rechtswege elkaars (enige) erfgenamen.
Een samenlevingscontract is dus niet hetzelfde als een geregistreerd partnerschap, jullie zijn dus niet elkaars erfgenamen. In het samenlevingscontract kunnen wel bepaalde afspraken worden gemaakt voor het geval 1 van jullie zou komen te overlijden.

‘Wat is een levenstestament opstellen?’

‘Een testament en een levenstestament zijn verschillend. In een testament worden zaken geregeld voor het overlijden, terwijl een levenstestament juist werkt tijdens leven. In een levenstestament wijs je een gemachtigde aan, een vertrouwenspersoon die namens jou de zaken regelt op het moment dat jij het zelf niet meer zou kunnen. Hiermee voorkom je een onderbewindstelling door de rechter en heb je niet telkens de toestemming van een rechter nodig bij een (rechts)handeling.’

Meer info? Maak een afspraak met de notaris

<< Terug naar overzicht