Vraag het de notaris – Week 34

Week 34

Deze week zijn de volgende twee vragen beantwoord door notaris Frits von Seydlitz en kandidaat-notaris Ger Lugtenburg: ‘Mijn Intellectueel Eigendom zit in de B.V.! Goed he?” en ‘Voor als mijn echtgenoot overlijdt. En ik wil ons huis wel bewonen, maar niet de eigenaar zijn. Moet ik dan een testament maken?’

‘Mijn Intellectueel Eigendom zit in de B.V.! Goed he?’

‘Het Intellectueel eigendom (I.E.) kan een belangrijk vermogensbestanddeel zijn van een B.V. Wat valt onder het I.E.? Meer dan je op het eerste gezicht misschien zou verwachten. Want niet alleen ontwikkelde software en patenten zijn I.E. rechten, maar ook meer alledaagse zaken, zoals je domeinnaam, logo en merknaam maken deel uit van het I.E.

Hoe groter de B.V. groeit, des te waardevoller kan het I.E. worden. Maar wat als deze B.V. onverhoopt tegen een claim aanloopt en failliet gaat? Ja, dan valt het I.E. in de failliete boedel. En dát moet te allen tijde worden voorkomen! Dit kan door het I.E. onder te brengen in een vennootschap die geen risico loopt. Bijvoorbeeld een holding of een speciaal daartoe opgerichte I.E.-vennootschap.

Dus: Intellectueel Eigendom is een belangrijk vermogensbestanddeel. Zorg er daarom altijd voor dat het buiten de risicosfeer wordt geplaatst.’

‘Voor als mijn echtgenoot overlijdt. En ik wil ons huis wel bewonen, maar niet de eigenaar zijn. Moet ik dan een testament maken?’

‘Dat moet niet per se. U kunt de wettelijke verdeling ongedaan maken. Binnen 3 maanden na overlijden! Dan kunt u notarieel laten regelen dat u alsnog vruchtgebruik krijgt en de kinderen eigenaar zijn. Maar uw vraag doet vermoeden dat u er verstandig aan doet een notaris te bezoeken om u nader te laten adviseren!’


Meer info? Maak een afspraak met de notaris

<< Terug naar overzicht