Vraag het de notaris – Week 35

Week 35

Deze week zijn de volgende twee vragen beantwoord door kandidaat-notarissen Tiemen van Hassel en Robert Mirck: ‘Is door onze echtscheiding mijn testament vervallen?’ en ‘Kinderen kun je: A. niet, B. wel, C. soms onterven.’

‘Is door onze echtscheiding mijn testament vervallen?’

Echtscheiding Tiemen
‘Een testament ‘vervalt’ niet door echtscheiding, wel kan het zo zijn dat in een testament bepalingen zijn opgenomen waardoor een (ex-)partner geen erfgenaam meer is..
Laat bij/tijdens echtscheiding nog altijd even naar je testament kijken, zo voorkom je verrassingen.’

‘Kinderen kun je: A. niet, B. wel, C. soms onterven’

Robert Onterven kind
‘Het goede antwoord is B: een ouder kan zijn kinderen door het opstellen van een testament onterven.
Dat was vroeger (voor 1 januari 2003) zo en is nog steeds zo. Een hele andere vraag is, of een kind dat onterfd is door zijn ouders daar iets tegen kan doen. Het antwoord is ja, maar sinds 1 januari 2003 lijdt dat meestal niet tot grote juridische problemen. Een onterfd kind dat tegenwoordig bezwaar maakt tegen zijn onterving, wordt geen erfgenaam (en dus geen-mede-eigenaar van de nalatenschap) maar krijgt enkel een vordering ter grootte van zijn wettelijke erfdeel op de andere erfgenamen. Dat maakt nogal een verschil als er tot de nalatenschap een huis behoort dat moet worden verkocht!
Let op: een onterfd kind moet wel binnen 5 jaar nadat hij heeft kennis genomen van het overlijden van zijn ouder bezwaar maken tegen de onterving! Doet hij dat niet (op tijd), dan krijgt hij ook geen vordering.’

Meer info? Maak een afspraak met de notaris

<< Terug naar overzicht