Vraag het de notaris – Week 36

Week 36

Deze week zijn de volgende twee vragen beantwoord door kandidaat-notaris Ger Lugtenburg en notaris Frits von Seydlitz: ‘Kan ik buiten mijn echtgenoot om ons huis verkopen?’ en ‘Mag ik mijn huis verhuren?’

‘Kan ik buiten mijn echtgenoot om ons huis verkopen?’

Ger woning verkopen
‘Als het huis op naam van beiden staat sowieso niet: u bent samen verkoper. Als het huis alleen op uw naam staat in het kadaster ook niet zomaar. Indien uw echtgenoot ook in de woning woont, heeft u toestemming van de echtgenoot nodig. Woont hij (aantoonbaar) ergens anders dan heeft u zijn toestemming niet nodig. Het maken van huwelijkse voorwaarden maakt dit niet anders.’

‘Mag ik mijn huis verhuren?’

Frits huis verhuren
‘In principe mag je natuurlijk je huis verhuren als je eigenaar bent. Dit kan echter anders zijn als je een hypotheek op het huis hebt. Elke hypotheekbank stelt namelijk als voorwaarde dat je het huis niet mag verhuren zonder hun toestemming. Waarom eigenlijk? De reden ligt in een eventuele executieverkoop. Als je namelijk niet aan je betalingsverplichtingen uit de hypotheekakte voldoet, mag de bank op grond van zijn hypotheekrecht overgaan tot de gedwongen verkoop van je huis. De opbrengst wordt dan gebruikt om de hypotheekschuld aan de bank af te betalen. En daar zit het hem juist in! Want een verhuurd huis levert voor de bank veel minder op, waardoor de kans groter is dat de bank tekort wordt gedaan.
Maar weet de bank het dan als ik het huis verhuur, hoor ik je denken. Bij mijn weten is er maar één bank die (steekproefsgewijs) hierop controleert. Maar bij een betalingsachterstand zal een bank doorgaans wel in actie komen. En dat geldt voor elke bank.
Dus: In beginsel mag een huis worden verhuurd, behalve als op het huis een hypotheek rust. In dat geval zal je toestemming moeten vragen aan de bank.’

Meer info? Maak een afspraak met de notaris

<< Terug naar overzicht