Vraag het de notaris – Week 37

Week 37

Deze week zijn de volgende twee vragen beantwoord door kandidaat-notarissen Tiemen van Hassel en Robert Mirck: ‘Als wij 5 jaar samenwonen, dan zijn we toch ook automatisch elkaars erfgenamen?’ en ‘Doe eens normaal!’

‘Als wij 5 jaar samenwonen, dan zijn we toch ook automatisch elkaars erfgenamen?’

Tiemen samenwonen erfgenamen
‘Nee. Door samen te wonen worden jullie niet (nooit) elkaars erfgenaam. Dat word je wel door het opmaken van een testament of door trouwen/ geregistreerd partnerschap. Wel is het zo dat je na 5 jaar samenwonen, zonder samenlevingsovereenkomst, als partners wordt gezien voor de Successiewet.
Hierdoor zijn de tarieven voor de erfbelasting niet 30% en 40%, maar 10% en 20%. En de onderlinge vrijstelling gaat van € 2.147,- naar maar liefst € 643.194,-. Hierdoor kan je dus ruim 6 ton van elkaar erven, zonder dat je hierover erfbelasting hoeft te betalen.

‘Doe eens normaal!’


Oftewel: waarom is de taal in notariële akten zo ingewikkeld? Dat komt, omdat de notaris ervoor moet zorgen dat de inhoud van de akte juridisch gezien duidelijk is en achteraf geen discussie of misverstanden oplevert.
Om dat te bereiken worden in de akte vaak woorden en begrippen gebruikt die rechtstreeks uit de wet of uit rechterlijke uitspraken komen. Helaas zijn die wetten en uitspraken niet altijd even lezers-vriendelijk opgeschreven.
Wel moet een notaris er voor zorgen dat voordat iemand een akte tekent, hij begrijpt waarvoor wordt getekend. Daarom geven notarissen ook altijd een uitleg over de akte voorafgaand aan de ondertekening.
Helaas wordt deze verhelderende uitleg weer besmeurd met een notariële vakterm: Belehrung!
Gelukkig praten we niet zoals we schrijven!

Meer info? Maak een afspraak met de notaris

<< Terug naar overzicht