Vraag het de notaris – Week 41

Week 41

Deze week is de volgende vraag beantwoord door kandidaat-notaris Robert Mirck: ‘De bomen en het bos.’

‘De bomen en het bos’


In het recht kennen we:
1. Natuurlijke personen (mensen van vlees en bloed);
2. Rechtspersonen (N.V., B.V., Vereniging, Stichting, Coöperatie en EESV);
3. Kerkrechtelijk rechtspersonen (met eigen spelregels die niet in het Burgerlijk Wetboek staan en waarvoor het onderstaande niet opgaat), en
4. Personenvennootschappen (maatschap, V.O.F. en commanditaire vennootschap).
Als mensen “in zaken” gaan hebben ze dus keus te over in welke hoedanigheid ze dat doen. Grofweg gezegd, is de keus welke vorm wordt gekozen afhankelijk van de wens om:
A. aansprakelijkheid in de privésfeer te beperken, en
B. zo min mogelijk belasting te betalen.
Daarnaast spelen natuurlijk ook nog andere factoren, zoals aard van de activiteit, omvang van het aantal deelnemers, flexibiliteit ten aanzien van het toe- en uittreden van deelnemers, de financiering van de activiteit en dergelijke een rol.
Het mag duidelijk zijn dat de uiteindelijke keuze het resultaat is van een – soms ingewikkelde – afweging van al die factoren. De notaris kan u daarbij adviseren.

Meer info? Maak een afspraak met de notaris

<< Terug naar overzicht