Vraag het de notaris – Week 44

Week 44

Deze week zijn de volgende twee vragen beantwoord door kandidaat-notaris Ger Lugtenburg en notaris Frits von Seydlitz: ‘Kan ik voor afstand van de erfenis tekenen als mijn ouders nog leven?’ en ‘Handelsnaam deponeren bij handelsregister voldoende?’

‘Kan ik voor afstand van de erfenis tekenen als mijn ouders nog leven?’

Nee, helaas voorziet de wet niet in die mogelijkheid. Het is namelijk niet toegestaan overeenkomsten te sluiten over nalatenschappen die nog niet zijn opengevallen. Dus overeenkomen met toekomstige erflaters die nog leven.

Er zijn dan twee mogelijkheden. Ofwel wachten totdat de nalatenschap wél is opengevallen en dan verwerpen.
Ofwel moeten vader en moeder nu al naar de notaris gaan om hun testament te herzien en een onterving regelen van één van de kinderen.

‘Handelsnaam deponeren bij handelsregister voldoende?’

Deze week speelde de kwestie waarbij een horecaonderneming tal van handelsnamen bij de kamer van koophandel had geregistreerd. Bedoeling was dat de gedeponeerde handelsnamen niet door concurrenten zouden kunnen worden gebruikt. Werkt dit echter ook zo?
Onder een “handelsnaam” verstaat de Handelsnaamwet “de naam waaronder een onderneming wordt gedreven”. Alleen een inschrijving in het handelsregister is dus strikt onvoldoende. Je moet de handelsnaam ook daadwerkelijk gebruiken in het handelsverkeer!

Dus: Een handelsnaam is pas een handelsnaam als deze niet alleen is geregistreerd in het handelsregister, maar ook als zodanig echt wordt gebruikt.


Meer info? Maak een afspraak met de notaris

<< Terug naar overzicht