Erfenis

Afwikkeling van een erfenis

De afwikkeling van een erfenis of nalatenschap is een verantwoordelijkheid die bij de erfgenamen ligt. Uiteraard is het belangrijk om na te gaan of de overledene een testament heeft. Dit kan worden opgevraagd bij het Centraal Testamentenregister. In de meeste gevallen is één van de erfgenamen in het testament benoemd tot executeur. De executeur is gemachtigd om de zaken rondom de erfenis te regelen. Het is niet noodzakelijk dat de executeur één van de erfgenamen is, het kan ook een notaris zijn. Als er géén executeur is benoemd door de overledene kunnen de erfgenamen onderling besluiten wie de executeur wordt of een volmacht geven aan de notaris voor de afwikkeling.

Voordat de executeur kan starten met het afwikkelen van de erfenis is een verklaring van erfrecht nodig. Deze dient te worden aangevraagd bij de notaris. De gevolmachtigde executeur verplicht zich tot het regelen van de bankzaken en het inzichtelijk maken van de financiële situatie van de overledene en voor het verdelen van de nalatenschap. Iedere erfgenaam moet goedkeuring geven voor de verdeling van de nalatenschap.

Verklaring van erfrecht

Een verklaring van erfrecht is een officieel document waarin informatie staat over de overledene en wie er tot zijn of haar erfgenamen zijn benoemd. Dit document kan alleen worden afgegeven door de notaris.

Erfenis zuiver aanvaarden

Als je de erfenis zuiver aanvaard, erf je zowel alle bezittingen als schulden van de overledene. Als de schulden hoger zijn dan het vermogen van de overledene ben je met je eigen vermogen aansprakelijk voor het aflossen van de schulden.

Erfenis beneficiair aanvaarden

Als je niet zeker weet wat de bezittingen en schulden bedragen kun je de erfenis beneficiair aanvaarden, wat inhoud dat je de erfenis aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving. Als de schulden hoger blijken dan het vermogen hoef je de erfenis niet te aanvaarden. Minderjarigen zijn verplicht een erfenis beneficiair te aanvaarden zodat zij niet aansprakelijk zijn voor het aflossen van schulden.

Erfenis verwerpen

Als je de erfenis niet wilt kun je deze weigeren. Dit noemt men het ‘verwerpen van de erfenis’.