Appartement – Vereniging van Eigenaren

Een Vereniging van Eigenaren, vaak afgekort tot ”VvE”, wordt opgericht wanneer een gebouw door middel van een splitsingsakte wordt gesplitst in verschillende appartementen die los van elkaar verkocht kunnen worden. Als eigenaar van een appartement wordt je automatisch lid van de Vereniging van Eigenaren bij de aankoop hiervan.

Als je een woning koopt, koopt in feite slechts de grond onder de woning en wordt door natrekking eigenaar van de woning. Bij hoogbouw is dit niet mogelijk, omdat niet meer van elke eenheid is vast te stellen bij welk perceel grond die behoort. In die gevallen wordt de grond gesplitst in appartementsrechten.

De eigenaren vormen gezamenlijk de Vereniging van Eigenaren. Dit betekent dat je door de koop van een appartement automatisch lid wordt en het lidmaatschap niet kan weigeren. Het VvE-lidmaatschap eindigt wanneer je niet meer de eigenaar van het appartement bent. De VvE dient voor het beheer van de gemeenschappelijke gedeelten en het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de eigenaren.