Huwelijkse voorwaarden

Wat zijn huwelijkse voorwaarden?

Huwelijkse voorwaarden zijn regels die je samen opstelt over jullie huwelijk. Je maakt afspraken om af te wijken van de regels zoals de wet die stelt aan huwelijk. In Nederland kennen wij de beperkte huwelijkse gemeenschap van goederen. Althans die geldt voor huwelijken die gesloten zijn na 1 januari 2018. Heb je een ouder huwelijk, dus van voor die datum, dan ben je getrouwd in algehele gemeenschap van goederen. In beide gevallen kan je afwijken van de wettelijke regels, dat kan ook als je al een tijdje getrouwd bent.
Je kan huwelijkse voorwaarden maken voordat je gaat trouwen, maar je kan het ook doen terwijl je al getrouwd bent. Juristen noemen dat laatste “staande het huwelijk”.

Beperkte gemeenschap

De regels zoals die nu gelden houden in het kort in dat wat je vóór het huwelijk had niet gemeenschappelijk wordt. Dat wil zeggen dat schulden en bezittingen die je hebt voor je gaat trouwen niet plotseling gemeenschappelijk worden. Ook erfenissen en schenkingen die je ontvangt tijdens het huwelijk blijven van degene die ze ontvangt.
De gevolgen zijn dat als je uit elkaar gaat er dan over deze afgescheiden bezittingen niet afgerekend hoeft te worden. Je moet dan namelijk wel op dat moment nog aan kunnen tonen dat je de betreffende bezittingen had bij het begin van het huwelijk. Maar het heeft ook gevolgen bij overlijden. Eventuele bezittingen die niet gedeeld zijn gaan via een erfenis naar de langstlevende echtgenoot. Bezit je meer dan de vrijstelling van de erfbelasting voor echtgenoten (iets boven de € 600.000), dan moet je zeker advies inwinnen bij een notaris.

Ondernemingsvermogen afscheiden

Veel ondernemers trouwen op huwelijkse voorwaarden. Bij financiële problemen in het bedrijf kan in sommige gevallen de eigenaar aangesproken worden. Dat is bijvoorbeeld bij alle eenmanszaken en ook bij een VOF. Maar ook bij ondernemers met een BV. Dat kan bijvoorbeeld als de eigenaar garant staat of ook in andere gevallen. De ondernemer kan dan zijn huwelijk op huwelijkse voorwaarden inrichten. Daarbij wordt dan bepaald dat zowel het vermogen als de schulden van de onderneming bij de ondernemer horen. Deze vermogensbestanddelen maken dan geen onderdeel uit van de gemeenschap. Als je dan vervolgens bijvoorbeeld het woonhuis op naam van de andere partner zet blijft dat ook buiten eventuele zakelijke problemen.
In de huwelijkse voorwaarden kan ook worden opgenomen dat bij een eventuele scheiding het ondernemingsvermogen niet zal worden verdeeld.