Hypotheekakte

In de hypotheekakte staat vastgelegd dat je een onroerende zaak in ruil voor een geldlening als onderpand geeft aan de geldverstrekker. De onroerende zaak is meestal een woning. De akte wordt opgesteld om de geldverstrekker te beschermen. Als de gemaakte afspraken niet worden nagekomen, dan heeft de geldverstrekker het recht om het onderpand openbaar te verkopen. Dit recht van de geldverstrekker eindigt wanneer de hypothecaire lening is afgelost.

In een hypotheekakte worden de volgende zaken beschreven:

  • De hoogte van de hypothecaire inschrijving
  • De omschrijving van het onderpand
  • De hoogte van de hypotheekrente
  • De manier van hypothecaire aflossing
  • De verplichting om de woning te verzekeren
  • De algemene voorwaarden van de geldverstrekker.

De akte wordt ondertekend door jou zelf, de notaris en iemand die de bank vertegenwoordigt. Heb je een geregistreerd partner of echtgenoot, dan moet die ook tekenen voor de hypotheek.