Recreatiewoningen

Recreatiewoningen zijn populair. Niet alleen voor eigen gebruik, maar ook als belegging. Logisch, immer op de bank levert het geld momenteel weinig op. Dan is een recreatiewoning een goede investering.

Juridisch spelen bij een recreatiewoning echter andere zaken dan bij een doorsnee huis. Neem het parkreglement, de veelal uitgebreide erfdienstbaarheden, BTW-problematiek, de verhuurregelingen etc. Kortom, werk voor een deskundige.

Meer info? Mail naar: recreatiewoning@seydlitz.nl