Vastleggen eigendom

Vaststellingsovereenkomst inboedel opstellen

Soms wil je bij de notaris vast laten leggen dat de inboedel slechts of grotendeels eigendom is van één van de bewoners. Dat wil je meestal omdat de andere bewoner schulden heeft of in de schuldsanering zit. Veel deurwaarders vragen een door de notaris opgestelde verklaring.

Notariële verklaring inboedel

De notaris legt eigenlijk vast wat jullie op papier zetten. Jullie verklaren dat de hele inboedel op een bepaald moment van één van jullie beiden is. De notaris maakt daar een akte van, datum en stempel erop. Vanaf die datum staat nu onomstotelijk vast dat dit de waarheid is. Daarmee kunnen schuldeisers en deurwaarders dus niet meer aan die inboedel komen. Dat moet dan wel de waarheid zijn. Het is niet toegestaan om dit soort zaken onwaar te verklaren.
Je kan de zaak niet zomaar terugdraaien.

Nut van een inboedelverklaring

Deurwaarders en de Belastingdienst kunnen beslag leggen op alle roerende goederen in het huis waar de schuldenaar woont. Zo staat het in de wet. Het is aan de bewoners om eventueel aan te tonen dat bepaalde spullen helemaal niet van de persoon met schulden zijn.
Je kan in deze situatie komen als je iemand wilt helpen door die tijdelijk bij jou te laten wonen. Als die persoon dan schulden heeft, loop je het risico dat ze die bij jou komen verhalen. Maar je kan ook in deze situatie komen omdat jouw inwonende kind veel schulden blijkt te hebben gemaakt.
In al deze gevallen wil je schriftelijk vastleggen welke spullen van jou zijn. Je kan dat zelf met een lijst en met aankoopbonnen. Maar veel deurwaarders eisen meer bewijs, bijvoorbeeld van een notariële akte. Die kan je hier zelf maken.