Rechtsvorm

Bij het oprichten van uw bedrijf zal u een juridische vorm moeten kiezen, dit wordt een rechtsvorm of bedrijfsvorm genoemd. Het is belangrijk dat u de vorm kiest die het beste past bij uw situatie. Zaken als zeggenschap, fiscale voordelen en alleen een bedrijf beginnen of samen met een of meer partners spelen hierbij een grote rol. Bij het kiezen van een rechtsvorm wordt onderscheid gemaakt tussen rechtsvormen met of zonder rechtspersoonlijkheid.

Rechtsvorm zonder rechtspersoonlijkheid

Bij een onderneming zonder rechtspersoonlijkheid bent u privé aansprakelijk voor ondernemingsschulden. Zakelijke schuldeisers kunnen zich verhalen op zowel uw ondernemingsvermogen als op uw privévermogen. Er zijn vier bedrijfsvormen zonder rechtspersoonlijkheid:

• eenmanszaak
• vennootschap onder firma
• commanditaire vennootschap
• maatschap

Rechtsvorm met rechtspersoonlijkheid

Een rechtspersoon is zelfstandig drager van rechten en plichten. Dit betekent dat een rechtspersoon aansprakelijk is voor de schulden die uit het ondernemen voortvloeien, en niet uzelf. De volgende bedrijfsvormen hebben rechtspersoonlijkheid:

• Besloten vennootschap
• Naamloze vennootschap
• Coöperatie

Seydlitz notarissen kan u de voor- en nadelen van de rechtsvormen uitleggen en helpt u met zoeken naar de meest geschikte vorm. Wij zorgen voor de oprichting en de begeleiding van de door u gekozen ondernemingsvorm.