Schenking

Een schenking via de notaris met een notariële akte heeft veel voordelen. Voor u en voor degene aan wie u schenkt. Maar het is niet verplicht. Regelt u het liever zelf? Dan legt u uw schenking vast in een eigen overeenkomst, een onderhandse akte.

Voordelen schenking via notariële akte?

 1. Uw schenking kan door niemand worden teruggedraaid
  Regelt u uw schenking via de notaris? Dan stelt de notaris u een paar vragen om zeker te weten dat u uit vrije wil schenkt. Ook controleert de notaris of u geestelijk in staat bent om de gevolgen van uw schenking te overzien. Stelt de notaris vast dat u wilsbekwaam bent? Dan kan niemand de (periodieke) schenking meer terugdraaien of tussentijds stopzetten. Dat kan alleen als u bij de notaris heeft bepaald dat de schenking ‘herroepelijk’ is.
 2. Voorwaarden meegeven aan uw schenking
  In de akte bij de notaris kunt u een aantal voorwaarden opnemen voor uw schenking. In deze clausules bepaalt u bijvoorbeeld:
 • Uw kleinkind krijgt het geld pas vanaf zijn 18e verjaardag in handen.
 • De ontvanger mag uw schenking alleen voor de studie of een huis gebruiken. Zo weet u zeker dat uw geld niet opgaat aan een feestje.
 • In welke situatie u uw ‘schenking op papier’ kunt terugdraaien. Bijvoorbeeld als de ontvanger door een maandelijkse schenking in de knel komt met zijn uitkering, studiebeurs of sociale huurhuis.
 • In welke situatie u uw schenking kunt terugdraaien of herroepen. Bijvoorbeeld als u het geld zelf nodig heeft. Of als de ontvanger een bestemming heeft voor het geld waar u niet achter staat. Of als uw kind voor z’n 18e begint te roken.
  Vertel de ontvanger altijd dat de schenking herroepelijk is, en onder welke voorwaarden. Zo voorkomt u dat de ontvanger in de problemen komt als u het geld terugvraagt. Heeft de ontvanger het geld al uitgegeven? Dan kunt u een betalingsregeling treffen. De ontvanger kan zijn eventueel betaalde schenkbelasting deels terugkrijgen van de Belastingdienst. Laat u goed adviseren als u uw schenking herroepelijk wilt maken
 • Wat er gebeurt met uw schenking als uw kind en partner gaan scheiden. Met een uitsluitingsclausule zorgt u er bijvoorbeeld voor dat uw kind de schenking niet hoeft te delen met de ex.
 1. Informatie over belastingvoordeel van schenken
  Een schenking kan voordelig zijn omdat u dan minder belasting hoeft te betalen. Wat voor u het beste is, hangt af van uw persoonlijke situatie en wensen. De notaris kan u hier meer over vertellen.
 2. Bewindvoerder benoemen over schenking
  Wilt u grip houden op het geld dat u uw kind wilt schenken? Kies dan voor schenking onder bewind. Dat regelt u bij de notaris. U kunt dan gewoon geld schenken, maar uw kind kan niet zomaar bij zijn geld. De bewindvoerder(dat kunt u zelf zijn) bepaalt dan samen met uw kind waar hij zijn geld aan uitgeeft.