Estate planning

Estate planning, een duur woord. Eigenlijk betekent het niet meer dan het spreiden van het vermogen, waardoor uiteindelijk zo min mogelijk belasting wordt betaald. Deze spreiding kan worden bereikt met een heel scala aan middelen, zoals een testament, huwelijksvoorwaarden, schenkingen en het op een juiste manier afwikkelen van nalatenschappen. Maar ook het onderbrengen van vermogen in een besloten vennootschap of in een familiestichting behoort tot de middelen waarmee uw estate gepland kan worden. U ziet het, mogelijkheden genoeg.

Meer info? Mail naar estateplanning@seydlitz.nl