Aandelenoverdracht

Een aandelenoverdracht vindt plaats bij de verkoop van een besloten vennootschap of wanneer er een aandeelhouder bij komt of weggaat. Aan een overdracht van aandelen zijn wettelijk twee eisen gesteld.
•  In Nederland kunnen aandelen alleen door tussenkomst van een notaris worden overgedragen. Voor de aandelenoverdracht wordt een notariële akte opgesteld, dit wordt de akte van overdracht genoemd.
• Het bestuur van de BV moet de aandelenoverdracht erkennen. Als aan deze eisen is voldaan heeft de nieuwe aandeelhouder stemrecht en recht op dividend.
In de akte van overdracht worden bepalingen opgenomen over de prijs van de aandelen en wanneer dit bedrag betaald moet worden. Ook het moment van overdracht van de aandelen is opgenomen. Eventuele garanties inzake de balans en de overgedragen onderneming toegevoegd worden in de akte van overdracht.