Woning kopen

Na het tekenen van een koopcontract, het verlopen van de drie dagen bedenktijd en de eventuele ontbindende voorwaarden is het eigendom van de gekochte woning nog niet overgedragen. Het kopen van een woning is in Nederland namelijk niet mogelijk zonder tussenkomst van een notaris. De koper is verplicht om een notaris in te schakelen voor het overdragen van een woning. Echter heeft de koper van de woning wel een vrije notariskeuze. Enkel bij nieuwbouwprojecten is dat vaak niet het geval, er is dan namelijk sprake van een projectnotaris.

De notaris stelt een leveringsakte, ook wel de eigendomsakte genoemd op. De inhoud van deze akte komt voort uit het eerder getekende koopcontract. Deze akte wordt vervolgens door de notaris, de verkoper en de koper van de woning getekend. Ook kan de notaris indien nodig een hypotheekakte opstellen voor de koper van de woning, hierin staat dat uw woning als onderpand dient voor de verkregen hypotheeklening bij de bank. Deze akte wordt getekend door de notaris en de desbetreffende bank. Deze akten worden dan vervolgens door de notaris ingeschreven in de openbare registers van het kadaster.

De notaris wikkelt ook het financiële deel van de transactie af. De koper van de woning, of diens hypotheekbank moet het verschuldigde bedrag tijdig overmaken naar de derdengeldenrekening van de notaris. De verkoper ontvangt, indien hij zijn verplichting is nagekomen om de woning te leveren, de koopsom na aftrek van eventuele hypothecaire leningen . De notaris is verantwoordelijk van het correct verlopen van de gehele transactie.