BV-structuur

BV-structuur

Bij een uitbreiding van uw onderneming zal uw BV-structuur vaak ook mee veranderen. Vaak wordt bij de oprichting van een onderneming aan een holding gedacht. Met een holding kan beter aan belastingplanning worden gedaan en wordt er plaats gemaakt voor opbouw van de oudedagsvoorziening.

Indien de onderneming nieuwe activiteiten gaat ontplooien en de risico’s dus toenemen, kan een tweede werkmaatschappij worden opgericht. Met meerdere werkmaatschappijen kunnen de risico’s worden gespreid zonder dat een eventuele fiscale eenheid verloren gaat. Als de onderneming samengaat met een andere onderneming kan voor een fusie worden gekozen of voor een aandelenoverdracht. Indien werknemers of anderen gaan participeren in de onderneming, kunnen ook nieuwe aandelen worden uitgegeven.

Soms zal er dan behoefte ontstaan aan een stichting waarin de aandelen in certificaten worden omgezet. Bij al deze wijzigingen is de notaris nodig, die dan nauw met de belastingadviseur van de onderneming samenwerkt.