Voogdij kinderen

Voogdij regelen

Je gaat er natuurlijk niet van uit, maar mocht je komen te overlijden, dan wil je als ouder natuurlijk wel dat je kinderen goed achterblijven. Als kinderen nog minderjarig  zijn, zal er een voogd over hen worden benoemd. Regel je de voogdij niet en gaat het fout, dan bepaalt de rechter wat er met je kinderen gebeurt. Dat zul je als ouder vast geen prettig idee vinden. Gelukkig kun je zelf bepalen wie de voogdij krijgt over jouw kinderen mochten jij en je partner komen te overlijden.

Voogdij vastleggen

Je doet dit via de notaris of in het gezagsregister van de rechtbank. Voor de laatste mogelijkheid kun je via een modelformulier voor elk kind bij het gezagsregister de voogd benoemen. Klinkt eenvoudig. Toch zijn er  enkele belangrijke redenen te noemen om er voor te kiezen de voogdijbenoeming bij testament, via de notaris dus, te regelen.

Voogdijbenoeming

De voogdijbenoeming via een aantekening in het gezagsregister is openbaar. Dus iedereen kan opvragen wie de voogd van jouw kinderen wordt in het geval je komt te overlijden. Dit in tegenstelling tot het vastleggen van de voogdij bij de notaris. De wensen die je bij de notaris vastlegt, worden pas openbaar wanneer jouw testament, na je overlijden, geopend wordt. Verder heeft de notaris een geheimhoudingsplicht, dus alles wat binnen de kamer van de notaris besproken wordt, blijft daar.