‘Belgische’ schenkingen

Als je een schenking ontvangt van iemand die in Nederland woont, ben je daarover schenkbelasting verschuldigd. In België wordt geen schenkbelasting geheven bij een zogenaamde handgift. Indien er geen sprake is van een handgift moet zo’n schenking in België bij notariële akte worden gedaan. Hoe dan ook, dit is werk voor specialisten. Seydlitz notarissen heeft die in huis.

Meer info? Mail naar: schenking@seydlitz.nl