Testament

Waarom een testament maken?

Als je geen testament maakt, dan is het wettelijk erfrecht van toepassing. Dat kan voldoende zijn. Voor veel mensen is een testament maken echter verstandig. Het maakt veel uit wat jouw persoonlijke situatie is, ben je alleenstaand, samenwonend of getrouwd.
Hoe zit het wettelijk, dus zonder testament?

  • Getrouwd. Als je getrouwd bent of jullie hebben een geregistreerd partnerschap dan is je partner jouw erfgenaam. Hebben jullie kinderen dan zijn die ook erfgenaam. Als je komt te overlijden dan moet de overgebleven partner direct de erfbelasting betalen over het erfdeel van de kinderen. Die hebben pas recht op dat erfdeel als de langstlevende partner dood gaat. Je noemt dat het recht van de langstlevende.
  • Samenwonend. Bij samenwonenden zonder samenlevingscontract of testament zijn de partners niet elkaars erfgenaam. Eventuele kinderen zijn wel erfgenaam en zijn er geen kinderen dan zijn de ouders en broers of zussen de erfgenaam.
  • Alleenstaand. Alleenstaanden met kinderen, dan zijn de kinderen erfgenaam. Zonder kinderen dan zijn ouders en broers en zussen erfgenaam.

Voordelen opstellen testament

Met een testament kun je een aantal praktische zaken regelen. Je kunt iemand aanwijzen die het testament uitvoert. Dat is een executeur. Je kunt ook het moment van betalen van de erfbelasting verschuiven door een testament te maken. Heel belangrijk is ook dat je de erfenis pas later opeisbaar kan maken bij opname van de langstlevende. Zo voorkom je dat de erfenis straks naar de Staat verdwijnt.
Hebben jullie minderjarige kinderen, dan kan je regelen wie de voogd moet worden als beide ouders overlijden. Ook kan je regelen dat iemand het beheer over de erfenis van de kinderen voert tot ze wat ouder zijn.

Je kunt in je testament ook minder prettige dingen regelen zoals het onterven van wettelijke erfgenamen. Bovendien kun je in een testament bepaalde anderen of goede doelen een deel van de erfenis geven. Een dergelijk los deel van de erfenis noem je een legaat. Een legaat kan bestaan uit geld of bepaalde goederen.
Sommige van deze dingen kan ook “los” regelen, in een soort van mini-testament. Zo kan je via ons los een executeur benoemen, een voogd aanwijzen of een legaat maken.

Testament is strikt persoonlijk

Jouw testament is jouw laatste wil. Je maakt een testament dus voor jezelf. Ook al voelt het voor veel mensen die een partner hebben vaak alsof ze samen een testament maken. Juridisch gezien zijn dat twee verschillende testamenten.