UBO-register en centraal aandeelhoudersregister

Ondernemers opgelet: er komt nieuwe wetgeving aan!

Sommige van u hebben er misschien al weleens over gehoord. Voor sommige van u zal het misschien geheel nieuw zijn: de komst van het UBO-register en het centraal aandeelhoudersregister. Het UBO-register is afkomstig uit Europese wetgeving. In het UBO-register moeten Ultimate Beneficial Owners worden geregistreerd.

Wat is een UBO?
Een Ultimate Beneficial Owner is de natuurlijke persoon die uiteindelijk eigenaar is van of zeggenschap heeft over een onderneming. Bij een besloten of een naamloze vennootschap kan eigendom of zeggenschap worden vastgesteld wanneer een persoon meer dan 25% van de aandelen of stemrechten in de vennootschap bezit of op een andere manier feitelijke zeggenschap heeft in de vennootschap.

Bij andere rechtspersonen, zoals een vereniging of een stichting, is er sprake van eigendom of zeggenschap bij 25% of meer van het eigendomsbelang of meer dan 25% van de stemrechten of bij een andere manier van feitelijke zeggenschap.

Bij personenvennootschappen, zoals een VOF of een maatschap, is degene met eigendom of zeggenschap de persoon die rechthebbende is op minimaal 25% van de winst of meer dan 25% van de stemrechten bezit, degene die bij de ontbinding van de vennootschap recht heeft op meer dan 25% van de gemeenschap of op een andere manier feitelijke zeggenschap heeft in de vennootschap.

Wat staat er in het UBO-register?
In het UBO-register moeten de naam, geboortemaand- en jaar, nationaliteit, woonstaat en de aard en de omvang van het belang van de UBO worden geregistreerd. Dat laatste houdt in dat geregistreerd wordt of iemand 25, 50, 75 of 100% belang heeft.

Het UBO-register wordt openbaar toegankelijk. De UBO’s moeten zelf gegevens aanleveren voor het register.

Omdat het UBO-register staat opgenomen in een Europese richtlijn is het niet rechtstreeks van toepassing in de lidstaten. Het UBO-register moet een eigen plekje krijgen in de Nederlandse wet. Het plan is dat het UBO-register onderdeel wordt van de Handelsregisterwet. Echter heeft het wijzigen van deze wet nogal wat vertraging opgelopen door veranderingen aan de richtlijn vanuit Europa. Het streven is nu dat begin 2019 het conceptwetsvoorstel voor wijziging van de Handelsregisterwet naar de Tweede Kamer wordt gezonden.

Centraal aandeelhoudersregister
Naast de UBO plannen uit Europa zijn er in Nederland ook nog plannen voor een centraal aandeelhoudersregister. In het centraal aandeelhoudersregister staat informatie over alle aandeelhouders van besloten en naamloze vennootschappen. Het centraal aandeelhoudersregister is niet openbaar toegankelijk. De informatie is enkel toegankelijk voor notarissen, publieke diensten en instellingen die op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme verplicht zijn tot cliëntenonderzoek (Wwft-instellingen), dit zijn bijvoorbeeld accountants, advocaten en banken. De informatie in het register is afkomstig van notariële akten

Op 19 januari 2017 is een initiatiefwetsvoorstel voor het instellen van een centraal aandeelhoudersregister ingediend. Er moet nog worden gedebatteerd en worden gestemd over dit wetsvoorstel. Het is tot op heden dus onbekend wanneer deze wet in werking treedt en of dit wetsvoorstel überhaupt wel wordt aangenomen.

Wij zullen u verder op de hoogte houden van de ontwikkelingen rondom het UBO-register en het centraal aandeelhoudersregister, zodat u als ondernemer weet wat u te wachten staat.

<< Terug naar overzicht