Vraag het de notaris – Aandelen naar de kinderen?

Op een gegeven moment is het zover. De wens om vermogen over te dragen naar de kinderen. Uiteraard kan dit op allerlei manieren plaatsvinden. Vandaag echter aandacht voor de overdracht van (een deel van) de aandelen in een besloten vennootschap (B.V.) naar de kinderen. Achterliggende gedachte is natuurlijk dat de kinderen mee kunnen delen in de winsten die de B.V. realiseert en uiteindelijk ook profiteren van de waardestijging van de overgedragen aandelen. Heikel puntje voor veel ouders: een aandeel geeft niet alleen recht op dergelijke financiële revenuen, maar ook op zeggenschap binnen de B.V.. De kinderen mogen namelijk meestemmen in de Algemene vergadering. En juist daar zitten veel ouders niet op te wachten.

Van oudsher werd dit ‘probleem’ opgelost door de aandelen te certificeren. Kortgezegd wordt het aandeel uit elkaar getrokken. De ouders worden bestuurder van een speciaal voor dat doel opgerichte stichting. Deze stichting verkrijgt de zeggenschap over de B.V. en geeft tevens certificaten van deze aandelen uit. Deze certificaten zien slechts op de financiële rechten. De kinderen krijgen zodoende geen enkele zeggenschap in het reilen en zeilen van de B.V.

Sinds 1 oktober 2012 is het ook mogelijk om – als statuten daarin voorzien – stemrechtloze aandelen uit te geven. Een stuk eenvoudiger dan de certificeringsconstructie. Immers, je hebt geen aparte stichting nodig. Maar met deze stemrechtloze aandelen is het niet mogelijk om álle zeggenschap te ontnemen. Weliswaar mogen houders van dergelijke aandelen niet stemmen in de Algemene Vergadering, ze mogen daar wel aanwezig zijn (vergaderrecht). Bovendien hebben houders van deze aandelen ook het recht de Algemene Vergadering bijeen te roepen en zelfs om onderwerpen op de agenda te plaatsen. Dus wel stemrechtloos, maar zeker niet monddood!


Meer info? Maak een afspraak met de notaris

<< Terug naar overzicht