Vraag het de notaris – Week 30

Week 30

Deze week zijn de volgende twee vragen beantwoord door juridisch medewerker Jack Joosen en notaris Frits von Seydlitz:  ‘Camping failliet!? En m’n vakantiewoning dan?’ en  ‘Eenmanszaak, v.o.f., of toch maar de B.V. in?’.

‘Camping failliet!? En m’n vakantiewoning dan?’

‘Een veelvoorkomende situatie. Je bent eigenaar van een recreatiewoning, maar de grond waarop je vakantiehuis staat huur je van de camping. Niks aan de hand, gebeurt vaak. Maar, als het recreatiepark failliet gaat, is de hoofdregel dat alles wat zich op de campinggrond bevindt, in het faillissement valt. Dus ook je vakantiehuis!
Hoe dit te voorkomen? Je zult de curator moeten bewijzen dat de woning jouw eigendom is. Dit kan met bankafschriften (aankoopbedrag), aankoopfacturen, vergunningen, bouwopdracht, enzovoorts.

Beter is het om van meet af aan de grond te kopen van de camping, of een erfpacht- of opstalrecht te vestigen. In een dergelijk geval heb je niks te maken met een eventueel faillissement van het park. Maar daar moet het park uiteraard wel aan meewerken, wat in veel gevallen niet zo is.

Dus: Tenzij je kan bewijzen dat de recreatiewoning jouw eigendom is, valt de woning in een campingfaillissement. Bewaar derhalve goed alle bewijzen waaruit je eigendom blijkt!’

‘Eenmanszaak, v.o.f., of toch maar de B.V. in?’

‘Iedere eigenaar van een eenmanszaak of vennoot in een vennootschap onder firma (v.o.f.) loopt vroeg of laat tegen deze vraag aan. Is het raadzaam om mijn onderneming onder te brengen in een B.V.? En waarom? Nou, vooropgesteld, er is niks mis met een eenmanszaak of v.o.f.. De oprichtingskosten zijn nihil en fiscaal kan het, zeker in het begin, zelfs voordeliger zijn dan een B.V.

Maar, naarmate de onderneming groeit, meer winst maakt en misschien zelfs personeel aanneemt, kan een B.V. toch een aantrekkelijke optie zijn. Immers, als eigenaar van een eenmanszaak of v.o.f. ben je in privé aansprakelijk voor alle schulden van je onderneming. Een B.V. daarentegen, is een rechtspersoon. Dat houdt in dat de gevolgen van een claim of zelfs een faillissement slechts de B.V. raken. De achterliggende ondernemer (en zijn vermogen) blijft in beginsel buiten schot.

Ook op fiscaal gebied kan een B.V. op een gegeven moment voordeliger uitpakken dan een eenmanszaak of v.o.f. Een B.V. betaalt namelijk vennootschapsbelasting, een ondernemer in een eenmanszaak of v.o.f. inkomstenbelasting. Maar bij welke winst is een B.V. aantrekkelijk? Tja, daar is geen eenduidig antwoord op te geven. Echter, zodra je als ondernemer in de hoogste schijf van de inkomstenbelasting valt en je maakt niet alle winst op, dan is het zeker raadzaam om de stap te overwegen.

Dus: In het algemeen zijn er twee redenen om de overstap naar de B.V. te maken. Ten eerste kan het fiscaal voordeliger zijn. Ten tweede kan de overgang naar de B.V. zinvol zijn in verband met mogelijk toekomstige claims. Maar let wel op: wacht in dit laatste geval niet te lang. Een overstap naar de B.V. in het zicht van een faillissement, zal door een curator niet worden geaccepteerd. Je bent dan alsnog in privé het haasje.’


Meer info? Maak een afspraak met de notaris

<< Terug naar overzicht