Vraag het de notaris – Wie erft bij heel kort na elkaar overlijden? (deel 2)

Vorig jaar mei behandelde ik een opmerkelijke uitspraak van de rechtbank in Den Haag. De situatie: door dezelfde oorzaak overleden man en vrouw 23 minuten na elkaar. Zij hadden geen kinderen en geen testament. Wie zijn in dat geval de erfgenamen? luidde de rechtsvraag. Deze rechtbank oordeelde toen dat onder dergelijke omstandigheden niet mag worden vastgehouden aan de volgorde van overlijden. Dit zou indruisen tegen het rechtsgevoel en is naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar. De families van beide partners erven dus.

Echter, de familie van de man was het hier niet mee eens – immers de man was als laatste overleden – en zijn in hoger beroep gegaan bij het Gerechtshof. ‘Op het moment dat de vrouw overleed, was volgens de wet haar man haar enig erfgenaam. Als vervolgens de man komt te overlijden, al is het maar 23 minuten na de vrouw, dan erft de familie van de man dus het gehele (gezamenlijke) vermogen’, zo werd betoogd door deze familie.

En het Hof? Het Hof ging onlangs in deze zienswijze van de familie van de man mee! Zij acht het beginsel van de rechtszekerheid van groot belang. Er is onvoldoende reden om van de wet af te wijken en volgens de wet erft de familie van de man, aldus het Hof.

Dit uiteraard tot grote teleurstelling van de familie van de vrouw. Cassatie wordt overwogen. Wordt (misschien dus) vervolgd….

Dus: ook bij bijna gelijktijdig overlijden, moet voor het bepalen wie erfgenaam is, gewoon worden gekeken naar de wettelijke regeling. Wie als laatste overlijdt erft.

Meer info? familierecht@seydlitz.nl

<< Terug naar overzicht