Vraag het de notaris – Week 5

Week 5

Deze week zijn de volgende twee vragen beantwoord door kandidaat-notarissen Ger Lugtenburg en Robert Mirck: ‘Klopt het dat ik bij levenstestament euthanasie kan regelen?’ en ‘Waar komen de hoge bedragen in een hypotheekakte vandaan?’.

‘Klopt het dat ik bij levenstestament euthanasie kan regelen?’


Dat klopt, maar het is zo dat euthanasie een heel zorgvuldig traject betreft. Het is niet op afroep beschikbaar. Het is én/én. Én vermelding in het levenstestament én zorgvuldige afstemming met uw (huis)arts.
Wilt u meer informatie over het levenstestament? Mail dan naar familierecht@seydlitz.nl.

‘Waar komen de hoge bedragen in een hypotheekakte vandaan?’


Omdat een “hypotheek” uit twee onderdelen bestaat – geldlening en zekerheid voor de bank – is er vaak onduidelijkheid over de bedragen in de hypotheekakte.
Het volgende voorbeeld maakt dit duidelijk.
U leent € 100.000,– van de bank. In de hypotheekakte staat een bedrag van € 150.000,– te vermeerderen met 50% (oftewel € 75.000,–) voor achterstallige betalingen, boete, rente en kosten. De schuld is in dit geval € 100.000,–.
Het bedrag van € 150.000,– is de hoofdsom van de hypotheek en staat voor het maximale bedrag dat onder de dekking van de hypotheekakte kan worden geleend.
Als u en de bank het daarover eens worden, kunt u dus nog € 50.000,– extra lenen zonder dat u naar de notaris hoeft voor een aanvullende hypotheekakte.
Het bedrag van € 75.000,– is een incassomiddel voor de bank, voor het geval u daadwerkelijk € 150.000,– leent en dan stopt met betalen.
Uw schuld blijft dan geen € 150.000,–, maar loopt op met achterstallige betalingen en incassokosten. Deze eventueel extra verschuldigde bedragen wil de bank ook kunnen verhalen op het onderpand.
Lees de blog van vorige week!

Meer info? Maak een afspraak met de notaris

<< Terug naar overzicht